O historii italské architektury: Proč byla renesance zásadní pro celou Evropu?

10/24/2019

Renesance jako nový styl myšlení

Konec středověku a počátek formování světa tak, jak ho známe. I tak lze zjednodušeně popsat renesanční období. Jednoduchá cesta to ovšem nebyla. Lidé se museli odklonit od striktních náboženských dogmat a začít objevovat svět, který zdaleka nebyl tak malý a jednoduchý, jak se do té doby prezentoval. Postupně prohlubující se vědomosti a nové zeměpisné objevy znamenaly ten správný přelom pro změnu myšlení, která se odrazila ve všech životních oblastech. V umění, literatuře, v politice i v architektuře a bydlení. 

Italská renesance v architektuře i nábytku

Obranná funkce staveb s postupným zlepšováním zbraní přestávala dávat smysl a architektura začala mít spíše reprezentativní charakter. Ve městech probíhala výstavba paláců, vil i zámků, které měly upoutat pozornost svou krásou a zároveň poskytnout dostatečné pohodlí majitelům.

Úcta k dochovaným památkám předků se začala projevovat snahou vzkřísit styl starověkého Říma a vedla k vrcholu renesanční architektury v Itálii. Typické římsy, pilastry a ozdobné nástavce zaplnily každé italské zákoutí – exteriér i interiér.

Blog IDW - O historii italské architektury: Proč byla renesance zásadní pro celou Evropu?
Malby na stropě v renesančním paláci Villa Farnesina

Z každého paláce a patricijského domu se stalo jedinečné místo s typickým členěním domu – dvůr v centru objektu obklopený jednotlivými místnosti. Vše mělo svůj řád, symetrii a harmonii. Renesance tak znamenala počátek typických znaků italské architektury – jednoduchosti, přímočarosti, úcty k historii a zároveň přepychovosti.

Italové, tedy zejména vyšší třída, se obklopili přepychovými předměty s klasickým symbolem vkusu a důvtipu. Renesance se v italském designu projevila na truhlách, kabinetech, skříních i na kredencích. Ze všech těchto obyčejných předmětů se stal důstojný a reprezentativní nábytek krášlící nové vznešené prostory. 

Florencie: živé muzeum renesanční architektury


Renesance nezůstala na hranicích Itálie, pronikla i za ně. Šířila se po celé Evropě, například do Francie, Anglie, Skandinávie i do Čech. Možná si říkáte, proč zrovna Itálie? Proč se právě v této zemi stal zlom, který ovlivnil i další národy?

Itálie měla pro změnu to nejlepší zázemí. Italská města se těšila velkému bohatství, rozšířenému námořnímu obchodu, hospodářské prosperitě a jistý vliv měl také fakt, že oproti jiným zemím měli Italové relativně politickou svobodu. Všechny tyto faktory velmi přispěly k tomu, že se kolébkou renesance stala právě Itálie, přesněji Florencie.

Kdybyste do tohoto města vyrazili nyní, po tolika letech, stále by vás čekala jedinečná renesanční atmosféra. Florencie dodnes představuje město intelektuální, umělecké a kulturní. Navštívit můžete dochované renesanční památky či muzea uchovávající unikátní díla umělců, jako jsou Michelangelo Buonarroti či Leonardo da Vinci, kteří zde tvořili. Jedinečný pohled na celou Florencii se vám otevře z náměstí Piazzale Michelangelo.

Blog IDW - O historii italské architektury: Proč byla renesance zásadní pro celou Evropu?
Portrét Michelangela. Zdroj:kurzyuzuzy.cz

Prostor zde mají i mladí architekti a designéři


Mladým talentům v oboru architektura a design nabízí Florencie však mnohem více než jen inspiraci. Můžete si zde vybrat jednu z kvalitních florentských škol – Florence Design Academy, Architecture Florence Design School či Florence Institute of Design International, a pokračovat tak v letité tradici jedinečné italské architektury. 

Sledujte náš blog o italském stylu, designu a bydlení, kde najdete i přehled těch nejlepších pražských architektů a designerů.

Blog IDW - O historii italské architektury: Proč byla renesance zásadní pro celou Evropu?
Některé prvky italské renesanční architektury najdete i v dnešních domovech. Zdroj: IDWItalia.com


PŘEČTĚTE SI TAKÉ NAŠE DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY: