Zásady používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie

Společnost Italian Design in The World Srl . (dále jen „Společnost“) si je vědoma důležitosti ochrany práva uživatelů na soukromí, pokud jde o zpracování osobních údajů. V souladu s evropskými a italskými právními předpisy v této oblasti a inspirováno jak doporučeními Skupiny stanovenými čl. 29 směrnice č. 95/46 / ES a dokumentací a opatřeními zveřejněnými italským garantem ochrany osobních údajů, Italian Design in The World Srl. informuje, že osobní údaje získané procházením webu https://dev.orangepix.it/idwitalia2020/, budou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Při využívání služeb nabízených webem (vyplňování kontaktních formulářů atd.) Obdrží uživatel konkrétní informace týkající se dalšího zpracování osobních údajů prováděného společností Italian Design in The World Srl.S odkazem na způsoby správy a zpracování osobní údaje uživatelů, kteří navštíví tento web, podle článku 13 nařízení EU č. 679/2016, italský design ve světě Srl . poskytuje následující informace:1) Druhy shromážděných údajů, účely a právní základ zpracování - CookieCookies jsou malé textové řetězce, které stránky navštívené uživatelem odesílají do terminálu uživatele (obvykle do prohlížeče), kde jsou uloženy a poté znovu odeslány na stejné stránky při příštích návštěvách stejného uživatele.Typy souborů cookie používané https://dev.orangepix.it/idwitalia2020/Technické a analytické soubory cookie s omezeným identifikačním potenciálem.


Technické soubory cookie jsou soubory cookie používané pouze za účelem přenosu komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo v rozsahu nezbytně nutném k tomu, aby poskytovatel služby informační společnosti výslovně požádal účastníka nebo uživatele o poskytnutí takové služby. Analytické soubory cookie se používají k analýze a měření používání webových stránek uživateli. Analytické soubory cookie se přizpůsobují technickým souborům cookie, kde jsou používány přímo provozovatelem stránek ke shromažďování informací v souhrnné podobě o počtu uživatelů a způsobu, jakým web navštěvují. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, lze nalézt v čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení EU č. 679/2016, nebo umožnil uživateli používat požadovanou službu.Profilování cookies. Profilovací soubory cookie jsou určeny k vytváření profilů souvisejících s uživatelem a slouží k odesílání reklamních zpráv v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem při procházení webu. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, lze nalézt v hypotéze poskytnuté v čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení EU č. 679/2016, nebo proto, že uživatel vyjádřil souhlas s instalací profilovacích cookies.


Web https://dev.orangepix.it/idwitalia2020/ nevyužívá profilovací soubory cookie.


Název souboru cookie
Organizace
Doba trvání
Popis
PHPSESSID
https://www.idwitalia.com/
Relace
Soubory cookie relace
_ga
https://www.idwitalia.com/ Dva roky Google Analytics nainstaluje tento soubor cookie. Cookie se používá k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích, kampaních a sledování využití webu pro analytické reporty webu. Cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně generované číslo k identifikaci jednotlivých návštěvníků.
gid
https://www.idwitalia.com/ Jeden den Google Analytics nainstaluje tento soubor cookie. Cookie se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají web, a k vytvoření analytické zprávy o tom, jak web funguje. Shromážděná data zahrnují počet návštěvníků, zdroj, ze kterého přišli, a stránky prohlížené anonymně.
_gcl_au
https://www.idwitalia.com/
Tři měsíce
Google Analytics používá tento soubor cookie k pochopení interakce uživatelů s webem.
cookieconsent_status
https://www.idwitalia.com/ 365 dní
Přijetí souboru cookie
_gat_gtag_XXXXXXX
https://www.idwitalia.com/ 1 minuta
Google používá tento soubor cookie k rozlišení uživatelů.
test_cookie
.doubleclick.net
14 minut
Doubleclick.net nastavuje tento soubor cookie. Účelem souboru cookie je zjistit, zda prohlížeč uživatelů podporuje soubory cookie.
_fbp
https://www.idwitalia.com/
Tři měsíce
Facebook nastavuje tento soubor cookie k zobrazování reklam na Facebooku nebo digitální platformě využívající reklamu na Facebooku po návštěvě tohoto webu.
fr
.facebook.com
Tři měsíce
Cookie nastavuje Facebook, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy, a také měřil a vylepšoval reklamy. Soubor cookie též sleduje chování uživatelů na webu na webech s pixely Facebooku nebo sociálními doplňky Facebooku.
_hjTLDTest
https://www.idwitalia.com/
Relace

_hjid
https://www.idwitalia.com/
Jeden rok
Hotjar nastavuje tento soubor cookie. Tento soubor cookie se nastaví, když zákazník poprvé vstoupí na stránku pomocí skriptu Hotjar. Používá se k uchování náhodného ID uživatele, které je jedinečné pro daný web v prohlížeči. Tento soubor cookie zajišťuje, že následné návštěvy stejné webové stránky jsou přiřazeny ke stejnému ID uživatele.
_hjFirstSeen
https://www.idwitalia.com/
30 minut

_hjIncludedInPageviewSample
https://www.idwitalia.com/
1 minuta

_hjAbsoluteSessionInProgress
https://www.idwitalia.com/
30 minut


Zakázání souborů cookieVšechny moderní prohlížeče umožňují uživatelům rozhodnout se, zda zablokovat instalaci souborů cookie na svém prohlížeči a odstranit již nainstalované soubory cookie. To platí také pro soubory cookie nainstalované v důsledku procházení této webové stránky. V takovém případě může být procházení webu obtížné nebo dokonce nemožné. Níže jsou uvedeny způsoby, jak deaktivovat instalaci souborů cookie v nejmodernějších prohlížečích:Google Chrome
-

Vyberte
ikonu nabídky Chrome.

- Vyberte Nastavení.

- V dolní části stránky vyberte Zobrazit pokročilá nastavení.

- V části Ochrana osobních údajů vyberte Nastavení obsahu.

- Vyberte možnost Zabránit webům v nastavení dat.

- Vyberte Konec.  

- Další informace najdete na této stránce
.Internet Explorer- Klikněte na tlačítko Nástroje a poté klikněte na Možnosti Internetu.

- Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů a v části Nastavení posunutím posuvníku nahoru zablokujte všechny soubory cookie nebo dolů, abyste je povolili, a klikněte na OK.

Prosím
navštivte tyto stránky pro více informací.Apple Safari


- Navštivte stránku Předvolby.

- Na panelu Ochrana osobních údajů vyberte možnost blokování souborů cookie.

- Chcete-li odstranit již uložené soubory cookie, stiskněte tlačítko „Odebrat všechna data webových stránek“.

Navštivte tento odkaz pro více informací. 


Apple Safari pro mobilní zařízení


- Klepněte na tlačítko Nastavení> Safari> Blokovat soubory cookie.

- Vyberte možnost „Povolit vždy“, „Povolit pouze z webů, které navštěvuji“, „Povolit pouze z aktuálního webu“ nebo „Vždy blokovat“. V IOS 7 nebo starších verzích zvolte „Nikdy“, „Třetí strany a inzerenti“ nebo „Vždy“. 

Prosím, navštivte tento odkaz pro více informací. 


Mozilla Firefox


- Klikněte na tlačítko nabídky a vyberte Předvolby.

- Vyberte panel Soukromí.

- V části Nastavení historie: vyberte použít vlastní nastavení.

- Chcete-li povolit soubory cookie, zaškrtněte položku Přijmout soubory cookie ze stránek; Chcete-li zakázat soubory cookie, zrušte zaškrtnutí položky.

- Pokud máte problémy s cookies, ujistěte se také, že možnost Přijmout cookies třetích stran není nastavena na Nikdy. 
-
Zvolte, jak dlouho mohou soubory cookie zůstat uloženy:

- Uchovávejte je, dokud nevyprší jejich platnost: soubory cookie budou odstraněny, jakmile dosáhnou data vypršení platnosti (datum stanovené webem, který soubory cookie odesílá). 
- Ponechat je do: když se Firefox zavře: cookies uložené ve vašem počítači budou odstraněny, když se Firefox zavře.

- Ponechat je do: zobrazit varování pokaždé, když se web pokusí nastavit soubor cookie, a zeptat se vás, zda chcete tento soubor cookie uložit.

- Zavřete stránku. Veškeré provedené změny se automaticky uloží.

Prosím, navštivte tuto stránku pro více informací. 


Opera


- Přejděte do oblasti Předvolby.

- Vyberte oblast „Pokročilé“ a přejděte do části „Soubory cookie“.

- Chcete-li deaktivovat ukládání souborů cookie ve vašem prohlížeči, vyberte nastavení „Nikdy nepřijímat soubory cookie“.  

Pro více informací navštivte tuto stránku.


Aniž je dotčeno výše uvedené, Vlastník informuje, že Uživatel může použít „Vaše online volby“. Prostřednictvím této služby je možné spravovat předvolby sledování většiny reklamních nástrojů. Vlastník proto doporučuje používat tento zdroj kromě informací uvedených v tomto dokumentu.
 


2. Doba uchovávání dat


Soubory cookie nainstalované prostřednictvím webu jsou dočasné a jsou automaticky odstraněny, jakmile vyprší jejich platnost, jak je uvedeno v těchto zásadách, nebo po ručním odstranění uživatelem prostřednictvím příslušné funkce prohlížeče. Údaje shromážděné a zpracované po navigaci na webu https://dev.orangepix.it/idwitalia2020/, pokud jsou spojeny s osobou identifikovanou prostřednictvím jejího požadavku na další služby na webu, budou uloženy po dobu stanovenou konkrétní informace poskytované každou službou na webu. Pro další informace je uživatel vyzván, aby si prohlédl zásady ochrany osobních údajů webu, kontaktní informace popisující zpracování prováděné prostřednictvím kontaktních formulářů nebo pro žádost o obsah.3. Způsoby zpracování


Shromážděné osobní údaje budou zpracovány, uloženy a zpracovány elektronickými prostředky a budou uloženy v počítači i na papíře, uspořádány v databázích a v jakékoli jiné vhodné podobě. Jsou dodržována konkrétní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu. Zpracování osobních údajů prováděné společností Italian Design in The World Srl. nezahrnuje automatizované rozhodovací procesy.4. Komunikace a / nebo poskytování osobních údajů


Komunikace a / nebo poskytování

navigačních údajů je nezbytným požadavkem pro poskytování požadované služby (navigace na webu), a proto je pro tento účel povinné: nekomunikace a / nebo neposkytnutí osobních údajů zúčastněné strany znemožní Italian design in the world Srl . povolit navigaci na webu https://dev.orangepix.it/idwitalia2020/. Sdělení a / nebo poskytnutí údajů pro další účely je volitelné: neposkytnutí údajů a / nekomunikace údajů v takových případech nebude mít pro zúčastněnou stranu žádné důsledky. Instalace technických, analytických a profilovacích souborů cookie z webu https://dev.orangepix.it/idwitalia2020/ je volitelná (může tomu zabránit nastavení prohlížeče), ale může to vést k tomu, že web nebo některé jeho služby budou nepoužitelné.5. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje sděleny


Shromážděné osobní údaje nebudou šířeny a mohou být sdělovány, subjektům, kterým je poskytnuto právo a zájem o přístup k vašim osobním údajům zákonem nebo sekundárními a / nebo předpisy EU, oprávněným pracovníkům v rámci Vlastníka, jakož i společnostem, sdružením nebo profesionálním firmám, které poskytují služby a činnosti jménem Vlastníka jako Zpracovatele údajů za účelem plnění zákonných povinností, jakož i za jakékoli organizační a administrativní potřeby nezbytné k zajištění požadované služby. Jména dalších subjektů, které se mohou dozvědět vaše osobní údaje jako „Zpracovatelé dat“, jsou uvedena v aktualizovaném seznamu, který je k dispozici na adrese Italian Design in The World Srl . (bude požadováno na adresách uvedených v bodě 9).6. Přenos dat do zahraničí nebo do mezinárodních organizací


Italian Design in The World Srl . nepředává osobní údaje zúčastněných stran shromážděné prostřednictvím webových stránek https://dev.orangepix.it/idwitalia2020/ a nástrojů v nich stanovených do zahraničí nebo do mezinárodních organizací .7. Odkaz na stránky nebo služby třetích stran


Tyto informace jsou poskytovány pouze za účelem zpracování osobních údajů prováděných prostřednictvím těchto stránek nebo pomocí nástrojů poskytovaných stejnými, a nikoli za jiné webové stránky, na které může uživatel prostřednictvím odkazů, jejichž manažeři fungují jako nezávislí správci údajů. Uživatelé jsou proto vyzváni, aby si pečlivě přečetli své zásady ochrany osobních údajů před přístupem ke službám třetích stran.8. Práva zúčastněné strany


V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů má zúčastněná strana právo kdykoli uplatnit práva stanovená v nařízení EU č. 679/2016, včetně například získání informací o:
- původu osobních údajů; 
-
účely a způsoby zpracování; 
-
logiku použitou v případě zpracování pomocí elektronických přístrojů; 
-
totožnost vlastníka, manažerů a určeného zástupce.Zúčastněná strana má právo na:

- přístup, aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu integraci údajů;

- zrušení, transformace do anonymní formy nebo blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem;

- omezení zpracování údajů, které se ho týkají;Zainteresovaná strana může také požádat o kopii svých údajů ve standardním formátu („Právo na přenositelnost údajů“).

Konečně má zúčastněná strana právo vznést námitku, zcela nebo zčásti:


-
 ze zákonných důvodů proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, i když to souvisí s účelem shromažďování;

- ke zpracování osobních údajů, které se jí týkají, za účelem zasílání reklamních materiálů nebo materiálů pro přímý prodej nebo za účelem provádění průzkumu trhu nebo obchodních sděleníSubjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním, pokud je to založeno za předpokladu stanoveného v čl. 6 odst. 1 písm. a) (pokud „subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů“) nebo v čl. 9 odst. 2 písm. ) nařízení EU 679/2016, a to kdykoli, aniž je dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před odvoláním.Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování údajů, které se ho týkají, je v rozporu s platnými právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde obvykle bydlí, pracuje nebo kde došlo k údajnému porušení. Italský dozorový úřad je k dispozici na kontaktních údajích na jeho webových stránkách.9.
Správce

údajů - kontaktní údaje Správcem údajů je Italian Design in The World Srl ., Se sídlem Via Milano, 87 - 13900 Biella (BI) Itálie, DIČ 02569830025 a DIČ 02569830025, v osobě vedoucího Společnosti Ředitel. 
Společnost lze kontaktovat také e-mailem na adrese info@idwitalia.com a na PEC amministrazione@pec.idwitalia.com.

K uplatnění výše uvedených práv může zúčastněná strana podat žádost prostřednictvím e-mailového účtu info@idwitalia.com.
Italský design ve světě Srl . si vyhrazuje právo aktualizovat tyto informace o zpracování osobních údajů.  

Edit cookie preferences